O firmě NATURAL spol. s r.o.

Natural, spol. s r. o. má nepřetržitou historii od registrace v obchodním rejstříku v roce 1991. Od počátku sdružoval slušné, schopné a pracovité lidi. Ačkoli společnost vznikla z nuly, nepřipustili jsme nikdy vstup cizího kapitálu. Naší vizí je poctivá česká plemenářská práce. Selektujeme býky s nejlepším genotypem, ale také nejlepší interakcí genotypu a prostředí českých stájí.

První čtyři roky se společnost Natural zabývala hlavně obchodem. Nejednalo se však o pouhý nákup-prodej. Společně s francouzskými společnostmi Cryo-Vet a Imv a německou Minitib se podařilo ukončit evropsky nevyhovující peletovou metodu (kuličky) výroby inseminačních dávek býků. Celá republika přešla na pejetovou metodu, kdy každá dávka je identifikována potiskem.

Byli jsme aktivní v rozvoji chovu masných plemen skotu. Natural se stal jedním ze zakládajících členů Českého svazu chovatelů masného skotu. Spolu s desítkami nadšenců v čele s nestorem Ing. Josefem Dufkou jsme zaváděli u nás zatím ojedinělý způsob chovu krav bez tržní produkce mléka na pastvinách. S využitím dotací na nákup genetiky se podařilo dovést do ČR téměř 1000 jalovic charolais, převážně z Francie. Většinu těchto dovozů realizovala naše firma, aniž došlo k jedinému úrazu, úhynu nebo následných projevů nebezpečných nákaz. Dodnes ve spolupráci se Charolais Optimal zajišťujeme dovoz inseminačních dávek býků-zlepšovatelů.

V roce 1992 jsme zahájili spolupráci v oblasti genetiky holštýna s Maďarskem. V té době měli Maďaři před námi slušný náskok. Dováželi jsme inseminační dávky býků prověřených v podmínkách velkokapacitních farem. S ohledem na cenu a kvalitu dávek to byl pro české chovatele v té době značný přínos. Později jsme zahájili program reciproční testace.

V roce 1994 padlo zásadní rozhodnutí. Pronajmuli jsme si inseminační stanici býků ve Vlačicích u Čáslavi. Zahájili jsme nákup mladých býčků do testace. Mezi prvními čtyřmi holštýny byl Master (NBY 59) a Masco (NBY 58). Oba tito synové Mascota byli prověřeni jako zlepšovatelé jak v Čechách, tak v Maďarsku a doznali širokého využití. Master dosáhl nejvyšší mety a dva a půl roku se "držel" jako jednička maďarského žebříčku. Master výkon dlouhodobě držel a v souvislosti s nástupem druhých dcer se vrátil na německý trh. Mimo to byl využíván na Slovensku, v Rumunsku, Bělorusku a dalších zemích. První strakatí býci pocházeli z nákupu v Německu, neboť české odchovny v rukou plemenářských firem nám neumožňovali nákup kvalitních býků.

Na úspěších rozjezdu testačního programu se podílel i kolektiv inseminační stanice býků ve Vlačicích v čele s Josefem Kusým. Tato stanice patřila již za socialismu k nejlepším a často se umisťovala v soutěži stanic, kde hlavními kritériemi byla výroba dávek na býka a jejich kvalita. V roce1998 kapacita Vlačic (32 býků) nedostačovala rostoucímu testačnímu programu. Přibyli býci různých masných plemen a bylo třeba hledat řešení. Dohodli jsme se na pronájmu inseminační stanice býků v Hradištku pod Medníkem. V roce 1998 zde končil selekční program, neboť Českomoravská společnost chovatelů, a. s.zajišťuje objektivní činnosti a bylo by střetem zájmů testovat býky.

Do poloviny roku 1999 jsme převedli do Hradištka všechny potřebné býky z Vlačic, včetně slavného Mastrea. Začátky v Hradištku nebyly snadné. Kromě několika zkušených a pracovitých ošetřovatelů, kteří zůstali, jsme pracně hledali schopného vedoucího a celý tým do laboratoře. V současné době pracuje ISB Hradištko velmi dobře a nynější stav okolo stovky býků zcela zaplnil ustájovací kapacitu. Výroba se pohybuje kolem 750 tisíc dávek ročně a zajišťuje potřebu společných testačních programů (Maďarsko, SRN, Nizozemsko, Itálie, USA). Rovněž zabezpečuje dávky býků zlepšovatelů pro české chovatele i na vývoz do dvanácti zemí od Turecka až po USA.

V roce 2003 firma NATURAL stanici býků v Hradištku odkoupila a na jaře 2004 byla renovována laboratorní a expediční část. Stanice byla znovu v dubnu 2004 certifikována dle příslušných předpisů EU pro vývoz do Evropské unie.

Natural s inseminační stanicí býků v Hradištku pod Medníkem se stal spolehlivou součástí národního plemenářského programu plemen holštýnského, českého strakatého a i dvanácti masných plemen. Za to patří díky stovce spolupracovníků v naší firmě a zejména všem chovatelům, kteří s námi a my s nimi prožili uplynulá léta.
© 1991 - 2007 Natural spol. s r.o., All rights reserved