Šlechtitelský program pro holštýnské plemeno

Cíl šlechtitelského programu

Hlavním cílem šlechtitelského programu je efektivně zabezpečit požadavky chovatelů na zlepšení genofondu jejich stád. Znamená to zajistit inseminační dávky s nejlepším poměrem mezi jejich cenou a kvalitou. Jak toho dosáhnout? Především dobrou kvalitou našich testantů, což přináší vysoký podíl kladně prověřených býků, vysokým objemem inseminačních dávek vyvezených do zahraničí.

Natural vsází na podporu domácího šlechtění: Aktivně propagujeme v zahraničí český program šlechtění. Při nákupu býčků do testace při srovnatelné kvalitě dáváme vždy předost nákupu od českých chovatelů. Podporujeme české chovatele při exportu jejich plemenného materiálu. Testujeme české býky v cizích populacích!

Směr šlechtění

Směr šlechtění je pravidelně upravován podle potřeb chovatelů. Základním selekčními kriterii zůstává selekce na utváření končetin a vemen a produkci kilogramů bílkovin. V poslední době stoupá zájem o šlechtění na mléčné složky. Kromě toho se firma Natural se odlišuje šlechtěním na kvalitativní znaky, jakými jsou například genetická bezrohost, genetický typ pro kappa a beta kasein. Díky analýze DNA býků jsme pomocí genetických markerů schopni odhadnout u ještě neprověřených jejich genetický potenciál pro řadu vlastností, například pro obsah mléčného tuku. Podle požadavku chovatele jsme v současné schopni účinně řešit problém, pokud jde o obsah mléčného tuku s téměř 100 % jistotou. V současnosti roste zájem o býky s dobrými plemennými hodnotami pro znaky zdraví. V naší zemi je selekce na tyto znaky ještě v plenkách a zatím máme k dispozici jen plemenné hodnoty pro obsah somatických buněk, plodnost a dojitelnost. Vyvíjíme značné úsilí na urychlení zahájení výpočtů PH dlouhověkosti v ČR. Přesto díky natestování našich býků v zahraničí jsme již nyní schopni nabídnout také zlepšovatele tohoto znaku.

Genetické zdroje

Nejvýznamnějším zdrojem našich mladých býků jsou české chovy. Hlavními partnery ve šlechtění holštýna jsou Zemědělská společnost Ostřetín, a. s. a ZOD Vilémov. Společně s těmito podniky také importujeme špičková embrya ze zahraničí . Kromě toho nakupujeme býčky zejména z farmy Josefa Němce ze Zábeštní Lhoty či Dobrosevu Dobronín, a. s. Menší část býků pochází z nákupu v zahraničí. Pokud importujeme sperma mladých býků ze zahraničí, vždy se jedná o reciprokou testaci, kdy náš býk je testován také "venku" a zahraniční u nás. Jsme proti jednostrannému importu spermatu testačních býků, protože to zbytečně zmenšuje testační prostor, který by mohli využít mladí býci z českých chovů. Zahraniční šlechtitelské programy fungují na úkor domácího šlechtění, a to není naší strategií.

Spolehlivost programu

Chceme, aby býci v nabídce Naturalu získali co nejspolehlivější plemenné hodnoty a aby si je drželi dlouho takové, na základě jakých si je chovatelé nakoupili, nebo aby pokles jejich plemenných hodnot byl co nejpozvolnější. Zatím se nám to daří. Jaké jsou důvody spolehlivosti našeho programu? Plemeníci často pocházejí z českých rodin krav. Díky interakci genotypu a prostředí vykazují vynikající návaznost na českou populaci. Dalším důvodem je, že drtivá většina našich býků je vedle ČR testována minimálně v jedné další zemi. Tím dochází k výraznému navýšení počtu dcer testovaného býka a razantnímu nárůstu spolehlivosti jeho plemenných hodnot. Většina našich býků je prověřena také ve velkovýrobních podmínkách ČR, Maďarska nebo v oblasti bývalé NDR. Testace, na rozdíl od strategie některých konkurenčních firem, není striktně zkracována. Tím jsou naši býci spolehlivěji prověření, protože jejich dcery se mají možnost potkat s větším počtem vrstevnic. Při stejném počtu dcer a stád je díky tomu riziko selhání na druhé vlně prověření nižší. Neuznáváme také žádnou půlroční pauzu po testaci, kdy by se býk neměl používat, protože to nemá odborné opodstatnění.

Finacování programu

Firma Natural veškerý zisk s prodeje inseminačních dávek vrací zpátky do šlechtění. Díky českému kapitálu žádné peníze "neodtékají" do zahraničí. Naopak, peněžní tok probíhá opačným směrem. Firma již nyní větší objem inseminačních dávek vyveze než prodá doma. To nám umožňuje financovat také takové projekty, jakými jsou třeba genetické markery. Náklady na nákup plemenného materiálu jsou z velké části příjmy našich chovatelů, vždyť řada býčků pochází právě od nich. Do budoucna chceme podíl býků z českých chovů zvyšovat.

Jana, dcera Ferela, chovatel: ZEAS St. Hradiště
© 1991 - 2007 Natural spol. s r.o., All rights reserved