Koordinace a technická asistence projektu Rozvoj šlechtění masného skotu v Bosně a Hercegovině
03.04.2014,  zbn
Na podzim 2013 zahájil Natural spolupráci při implementaci rozvojovém projektu s názvem Koordinace a technická asistence projektu „Rozvoj systému šlechtění masného skotu v Bosně a Hercegovině“. Realizaci projektu zaštiťuje Česká zemědělská univerzita v čele s hlavním koordinátorem projektu doc. Ing. Luďkem Stádníkem, Ph.D. Další organizací zapojenou do projektu je Český svaz chovatelů masného skotu. Projekt je financován z rozpočtu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR prostřednictvím České rozvojové agentury.
Hlavními cíli projektu jsou posílení legislativního rámce v oblasti chovu skotu v Bosně a Hercegovině a jeho přiblížení evropským standardům a založení šlechtitelských center.
Bosna a Hercegovina se od skončení války v roce 1995 potýká s vysokou nezaměstnaností, roztříštěnou infrastrukturou a nedostatečnou funkcí vládních institucí. K dalším problémům patří roztříštěnost státní správy. V zemi, kde zemědělství tvoří 8% HDP, přímo pracuje v tomto odvětví 21 % obyvatel. Většina venkovského obyvatelstva si dále přilepšuje drobnou zemědělskou produkcí. Bosna a Hercegovina dlouhodobě nepokrývá domácí poptávku po hovězím mase, které tak musí být importováno z okolních států. Současně zde dnes nefunguje žádný systém zaměřený na zvyšování soběstačnosti v této oblasti ani na šlechtění masného skotu. Podpora zemědělství, kterou se Program zahraniční rozvojové spolupráce České republiky dlouhodobě zabývá, je jednou cest vedoucích k zvýšení životní úrovně obyvatelstva a k politické a ekonomické stabilizaci státu.
© 1991 - 2007 Natural spol. s r.o., All rights reserved