Inseminační stanice býků

Inseminační stanice býků firmy Natural se nachází v Hradištku pod Medníkem. Certifikát, který získala - EU CZ21790087, ji opravňuje k prodeji inseminačních dávek nejen v České republice, ale ve všech zemích Evropské unie a dalších s unií asociovaných. Kód NAAB, jenž firma Natural pro stanici obdržela od National Assocition of Anímal Breeders (USA), jí potvrzuje volný vývoz inseminačních dávek do USA.

Kapacita inseminační stanice, téměř sto plemeníků, je zcela zaplněna. Jsou zde v odběrech býci většiny v ČR chovaných plemen skotu: dojných, kombinovaných i masných.

Vybavení stanice je na vysoké technické úrovni, vyrábí se pod přísným veterinárním dozorem, výsledkem jsou inseminační dávky vynikající kvality z hlediska plodnosti i zdravotních parametrů. Jejich bezpečnou identifikaci zaručuje kontrolovaný systém práce laboratoře i stanice. Provoz splňuje přísné české i evropské hygienické a veterinární podmínky.

Inseminační dávky jsou po výrobě uskladněny v bance semene v kontejnerech pod hladinou tekutého dusíku. Motilita spermií inseminačních dávek je před opuštěním stanice opakovaně přezkoušena.
© 1991 - 2024 Natural spol. s r.o., All rights reserved    Podání v rámci Zákona o ochraně oznamovatelů (171/2023 Sb.), tzv. whistleblowing, můžete provést zde.