Masný skot v České republice


Maximus z Cunkova ZCH 818
pochází z chovu
Ing. Pavla Kozáka z Cunkova
Chovatelskou organizací pověřenou Ministerstvem zemědělství ČR řízením šlechtitelské práce v chovu masného skotu je Český svazu chovatelů masného skotu (ČSCHMS). Od svého založení v roce 1990 provádí kontrolu užitkovosti ve stádech, hodnocení zvířat, výběry mladých býků při zařazování do plemenitby, zajišťuje kontrolu dědičnosti a vede plemenné knihy pro jednotlivá plemena masného skotu. Má celorepublikovou působnost a sdružuje chovatele všech masných plemen chovaných v České republice. V rámci svazu jsou podle jednotlivých plemen vytvořeny chovatelské kluby. Ty jsou v řízení šlechtitelské práce daného plemene samostatné - stanovují šlechtitelské programy a cíle, standardy a další chovatelské záměry.

Do roku 2000 byla selekce prováděna především podle růstové schopnosti a vyhodnocování průběhu porodu a porodních hmotností telat. Od tohoto roku jsou podklady z kontroly užitkovosti využívány rovněž pro odhad plemenných hodnot. Ten se provádí samostatně pro býky, krávy a telata. Plemenné hodnoty jsou počítány pro průběh porodu, porodní hmotnost a hmotnosti ve věku 120, 210 a 365 dní. Odhad plemenných hodnot je oddělený pro přímý efekt (PE) a maternální efekt (ME). Od roku 2002 jsou plemenné hodnoty pro sledované ukazatele publikovány jako relativní (průměr = 100, jedna směrodatná odchylka = 10).

Národní systém testace vlastní užitkovosti probíhá v testačních zařízeních - odchovnách plemenných býků, které jsou pro tento účel schváleny ČSCHMS. V roce 2005 takto fungovalo šest hlavních. Do odchoven jsou zařazeni pouze býčci pocházející od vybraných matek a otců. Rodiče i býček musí splňovat kritéria stanovená šlechtitelským programem daného plemene. Inspektoři svazu dohlíží na dodržování jednotné metodiky testace a provádí kontrolní vážení a měření býků před naskladněním, během testu a po jeho skončení, kdy probíhá základní výběr, během kterého komise na základě vlastní užitkovosti, plemenných hodnot a exteriéru hodnotí způsobilost býka k plemenitbě.

V posledních letech se denní přírůstek v testu pohybuje v průměru 1600 až 1800 g a nejsou vzácností ani přes dva kg. Ročně se od krav zapsaných v plemenné knize rodí kolem 9500 telat - býčků. Z nich je do plemenitby z odchoven každoročně vybráno přibližně 600, tj. 6,3 % z narozených. Společnost Natural kupuje do inseminace ročně kolem osmi nejlepších, tj. 1,3 % z počtu býků zařazovaných do plemenitby. Jejich inseminační dávky naleznete v nabídce v katalogu.

Růstová schopnost býků vybraných na OPB do plemenitby

Plemeno Hmotnost ve věku
365 dní (kg)
Výška v kříži ve věku
365 dní (cm)
Průměrný denní přírůstek (g/den)
v testu od narození
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
Charolais5395591341321760178614091450
Aberdeen angus5295431331331763167113991416
Masný simentál5605781371361795176314571500
Hereford5065401301311 755174413251404
Limousine5125101341321595155613261299
Piemontese4644841301301414143811751230
Blonde d´Aquitaine5435181361341757162214011340
Průměr5345481341331730170913911417

Počty krav v kontrole užitkovosti (stav k 30. 9. 2005):

PlemenoPočet chovůKrav celkem
Aberdeen angus984953
Blonde d'Aqutaine261205
Belgické modrobílé1039
Galloway21455
Gasconne11417
Hereford494766
Highland20336
Charolais1436194
Limousine432312
Masný simentál924209
Piemontese28707
Salers943
Celkem55025680


Růstová schopnost býků v odchovu v roce 2006

Plemeno ks Býci vybraní do plemenitby v roce 2006
Hmotnost v kg Přírustek v g Výška v kříži v cm
120d 210d 365d v testu životní v 365 d při ZV
ABERDEEN ANGUS791943195441 7801433132135
CHAROLAIS2442033255631 8201462134137
PIEMONTESE271682734831 4691226130131
MASNÝ SIMENTÁL1222073345761 7841492136140
BELGICKÉ MODROBÍLÉ31572815141 8001284124127
BLONDE d´AOUITAINE242003215481 6431411136139
LIMOUSINE672013185281 5561355134137
SALERS 141963175121 6391328138141
HEREFORD 151762965231 6951355131133
GASCONNE 41812915001 4851277130133
GALLOWAY11147229334x846115118
© 1991 - 2007 Natural spol. s r.o., All rights reserved