Šlechtitelský program pro strakaté plemeno

Cíl šlechtitelského programu

Hlavním cílem šlechtitelského programu je efektivně zabezpečit požadavky chovatelů na zlepšení genofondu jejich stád. Znamená to zajistit inseminační dávky s nejlepším poměrem mezi jejich cenou a kvalitou. Jak toho dosáhnout? Především dobrou kvalitou našich testantů, což přináší vysoký podíl kladně prověřených býků, vysokým objemem inseminačních dávek vyvezených do zahraničí.

Natural vsází na podporu domácího šlechtění: Aktivně propagujeme v zahraničí český program šlechtění. Při nákupu býčků do testace při srovnatelné kvalitě dáváme vždy předost nákupu od českých chovatelů. Podporujeme české chovatele při exportu jejich plemenného materiálu. Testujeme české býky v cizích populacích!

Směr šlechtění

Směr šlechtění je pravidelně upravován podle potřeb chovatelů. Pracujeme jak s populací českého strakatého skotu, tak s populacemi dalších fylogeneticky příbuzných plemen, jakými jsou fleckvieh a montbeliarde. Cílem je nabízet co nejlepší strakaté býky. Základním selekčními kriterii zůstává selekce na produkci kilogramů bílkovin, osvalení a utváření vemen a končetin. V poslední době stoupá zájem o šlechtění na mléčné složky. Vedle těchto běžných vlastností se Natural od ostatních českých firem odlišuje šlechtěním na kvalitativní znaky, jakými jsou například genetická bezrohost, genetický typ pro kappa a beta kasein. Díky analýze DNA našich býků jsme pomocí genetických markerů schopni odhadnout u těch dosud neprověřených jejich genetický potenciál pro řadu vlastností, kupříkladu pro obsah mléčného tuku. Přeje-li si chovatel účinně řešit problém s obsahem mléčného tuku, jsme schopni mu pomoci s téměř 100% jistotou.

V současnosti roste zájem o býky s dobrými plemennými hodnotami pro znaky zdraví. V České republice je selekce na tyto znaky ještě v plenkách a zatím máme k dispozici jen plemenné hodnoty pro obsah somatických buněk, plodnost a dojitelnost. Vyvíjíme tudíž značné úsilí na urychlení zahájení výpočtů PH dlouhověkosti v ČR. Díky natestování našich býků v zahraničí jsme však již nyní schopni nabídnout také zlepšovatele tohoto znaku. Jsme zastánci společného výpočtu plemenných hodnot s dalšími strakatými populacemi.

Genetické zdroje

Významným zdrojem mladých býků pro naši firmu jsou české chovy. Důležitými partnery ve šlechtění strakatého skotu jsou pro nás ZDPCH Litomyšl a ZOD Vilémov. Společně s nimi také importujeme špičková embrya ze zahraničí . Vedle těchto podniků nakupujeme býčky například také z podniků ZD Krásná Hora, a. s., Agronea, a. s., Polička, DVP Pyšel, od Ing. Neumana z Okřešic, Josefa Jona VS-SHR, Příchovice a dalších. Dveře pro další chovatele, partnery ve šlechtění, jsou stále otevřené.

I když dáváme vždy přednost nákupu mladých býků z českých chovů, nedokážeme zatím pokrýt naši potřebu kvalitních testantů pouze z těchto zdrojů. Omezené množství kvalitních testantů je dáno také přítomností odchoven, které nutí k předčasnému rozhodování o zařazení býků do odchovny. Z tohoto důvodu pochází část našich testantů z importu, zejména z Německa a Rakouska. Ve spolupráci s firmou Plemko Pardubice testujeme býky plemene montbeliarde, původem z importu z Francie a také z českých chovů.

Spolehlivost programu

Chceme, aby býci v nabídce Naturalu získali co nejspolehlivější plemenné hodnoty a aby si je drželi dlouho takové, na základě jakých si je chovatelé nakoupili, nebo aby pokles jejich plemenných hodnot byl co nejpozvolnější. Zatím se nám to daří. Jaké jsou důvody spolehlivosti programu Naturalu? Námi nabízení býci pocházejí z prověřených rodin krav. Řada z nich je kromě v ČR testována i v další zemi. Tím dochází k výraznému navýšení počtu dcer testovaného býka a razantnímu nárůstu spolehlivosti jeho plemenných hodnot. Testaci striktně nezkracujeme, jako je to u některých konkurenčních firem. Výsledkem je spolehlivější prověření, protože dcery těchto býků mají možnost se potkat s větším počtem vrstevnic a fakt, že při stejném počtu dcer a stád je riziko selhání na druhé vlně prověření u našich býků nižší než u konkurence. Neuznáváme také žádnou půlroční pauzu po testaci, kdy by se býk neměl používat, jednoduše proto, že to nemá žádný odborný význam.

Finacování programu

Firma Natural veškerý zisk s prodeje inseminačních dávek vrací zpátky do šlechtění. Díky českému kapitálu žádné peníze "neodtékají" do zahraničí. Naopak, peněžní tok probíhá opačným směrem. Firma již nyní větší objem inseminačních dávek vyveze než prodá doma. To nám umožňuje financovat také takové projekty, jakými jsou třeba genetické markery. Náklady na nákup plemenného materiálu jsou z velké části příjmy našich chovatelů, vždyť řada býčků pochází právě od nich. Do budoucna chceme podíl býků z českých chovů zvyšovat.

Hana, dcera Weina, chov.: Agro Zvole
© 1991 - 2007 Natural spol. s r.o., All rights reserved